Medlemssida

Här finner du allmän information om föreningen, noteringar om styrelsemöten, medlemsdagbok för gemensamma rapporteringar om vindkraftsstörningar osv.

Medlemsmöte 26 november 2014, kl 19.00

Föreningen mot Karsholms störande vindkraft inbjuder till medlemsmöte onsdagen den 26/11 kl 19:00 i Ekestad Folkets Park. Under mötet kommer styrelsen presentera pågående ärenden hos länsstyrelsen och kommunen samt en sammanfattning av vad som hänt sedan senaste...

Inlägg från medlemmar

Föreläggande från Mark- och Miljödomstolen

I veckan fick de som överklagade ärende "B" vidare till Mark- och miljödomstolen ett föreläggande om att inkomma med kompletterande uppgifter. Jag har idag författat en mall, som Agnetha har skickat vidare till berörda. Mallen kan användas efter behag med egna...

Länkar till intressanta hemsidor osv

Här vill vi samla på oss intressanta och nyttiga länkar, som bara vi medlemmar har tillgång till. Dela gärna med dig! Det går bra att skicka länkarna och gärna en kort beskrivning till medlem@karsholmsvindkraft.se

Arkiv

Kategorier

Medlemsdagboken är till för att du som medlem skall rapportera, t ex om när Karsholms vindkraftsverk stör dig på något sätt och/eller andra händelser som kan vara av vikt för oss alla i föreningen. OBS! Vi lägger ut opublicerade inlägg minst en gång i veckan. Är viktigt att ditt inlägg publiceras omedelbart, kontakta Anne Tuomaala 0733-093053. Här kan du hämta hem anvisningar för att göra inlägg på hemsidan >>