Ekestadsvägen 61,

Ärende Länsstyrelsens svar på vår begäran och pga av negativt svar.

Vi måste svara senast 23 sept på denna skrivelsen.