Miljökonsekvens

Innan vindkraftverken i Karsholms skog byggdes gjordes en miljökonsekvensbeskrivning, en MKB. Denna MKB var underlag för politikernas beslut att tillåta vindkraftsbygget. I MKB står bl.a att ”förutsättningarna på etableringsplatsen talar för att ljudavgivelsen inte kommer att bli någon störande faktor.” Idag vet vi att detta påstående var ett av många grova felaktigheter som redovisades.

Miljökonsekvensbeskrivningen gjordes av HS Kraft AB. De utredde konsekvenser för enbart sju (7) näraliggande fastigheter – en missbedömning med mer än 400%! Så grovt felaktig får inte en seriös MKB vara.

Föreningen mot Karsholms störande vindkraft har i en skrivelse påtalat att ”det föreligger ett stort och skyndsamt behov av en omprövning av tillståndet för de fem kraftverken i Karsholms skog, fastigheten Karsholm 1:4. Föreningen anser att det nuvarande tillståndet bygger på en undermålig MKB där flera olägenheter av betydelse inte redovisades eller förutsågs.”

Länk till vår skrivelse om bristerna i MKB Brister i MKB Karsholms vindkraft