Bullermätning

På uppdrag av Föreningen mot Karsholms störande vindkraft har Urban Eriksson granskat den rapport över bullermätning som ÅF-Infrastructure AB har gjort. Urban Eriksson är fil. dr i fysik med inriktning mot fysikdidaktik och undervisar i fysik och astronomi vid Högskolan i Kristianstad.

Urban Eriksson ser stora brister och direkta felaktigheter i själva bullermätningen, i sättet att hantera mätresultaten samt presentationen av dessa. Urban Eriksson menar att rapporten endast har spekulativa värden och förvånas över att ett ackrediterat företag vågar presentera en så bristfällig rapport.

ÅF är ett av Sveriges få ackrediterade företag, godkända att göra bullermätningar av vindkraftverk. ÅF beskriver sig själva som Europas ledande expert på området ljud och vibrationer. Vi har goda grunder att ifrågasätta detta.

Länk till Urban Erikssons granskning Kommentarer ÅFs rapport 584685 Karsholm Vindkraft

Länk till ÅF rapport 584685 Rapport Kontroll av ljud Karsholm vindbrukspark 131118