I veckan fick de som överklagade ärende ”B” vidare till Mark- och miljödomstolen ett föreläggande om att inkomma med kompletterande uppgifter. Jag har idag författat en mall, som Agnetha har skickat vidare till berörda. Mallen kan användas efter behag med egna ändringar, tillägg. Dokumenten kommer att läggas in under ärende ”B”, så att alla kan se vad som är på gång.

Helén