Om föreningen

Karsholms fem vindkraftverk, som idag drivs av Mittelstättans Vindkraft AB, sattes igång i december år 2012 och redan inom några månader var det uppenbart att kraftverken orsakar stor skada på livsmiljön för boende i Svenstorp, Röetved, Lönehuset, Flackarp, Ekestad, Kälkestad och Perstorp. Genom Föreningen mot Karsholms störande vindkraftverk driver vi en gemensam kamp för rätten att återfå en acceptabel boendemiljö. Föreningen mot Karsholms störande vindkraft bildades under våren 2014. Föreningens syfte är att arbeta mot akustiska och visuella störningar från Karsholms vindkraftsanläggning.
Kristianstads kommuns Miljö- och hälsoskyddskontor lämnade i januari in en begäran till Länsstyrelsen i Skåne om en omprövning av villkoren för vindkraftsanläggningen.
Föreningen stöder naturligtvis kommunen i detta ärende, men har dessutom lämnat en begäran till Länsstyrelsen om att tillståndet för Karsholms vindkraftsanläggning helt dras in. Föreningen driver även ett ärende där vi underkänner den bullermätning som gjordes hösten 2013. Båda dessa ärenden ligger nu hos Mark- och miljödomstolen i Växjö.
Föreningen representerar 35 fastigheter (nov 2014) drabbade av buller, skuggor och/eller ljus från Karsholms vindkraft. Bland föreningens medlemmar finns ett stort miljöengagemang. För många av oss var besvikelsen stor då vi blev medvetna om att de fem vindkraftverken i Karsholm skog inte går att leva med.
De fem vindkraftverken har uppförts på mark som tillhör Karsholms Gods AB.