I morse hördes mycket starkt oljud, västlig vind och tyst hos oss