5 vindkraftverk i Karsholms skog

förstör livsmiljön för boende i Svenstorp, Röetved, Lönehuset, Flackarp, Ekestad, Kälkestad och Perstorp.

Oljuden från Karsholms vindkraftverk

stör både dag som natt

Naturupplevelser? Tysta miljöer? Bo i närheten? Besöksnäringen? Turism?

Hjälp oss

att kämpa för att få en acceptabel boendemiljö – utan störande ljud, ljus och skuggor från Karsholm Vindkraftsindustri

Miljökonsekvens

Innan vindkraftverken i Karsholms skog byggdes gjordes en miljökonsekvensbeskrivning, en MKB. Denna MKB var underlag för politikernas beslut att tillåta vindkraftsbygget. I MKB står bl.a att ”förutsättningarna på etableringsplatsen talar för att ljudavgivelsen inte kommer att bli någon störande faktor.” Idag vet vi att detta påstående var ett av många grova felaktigheter som redovisades.

Läs mer

Bullermätning

På uppdrag av Föreningen mot Karsholms störande vindkraft har Urban Eriksson granskat den rapport över bullermätning som ÅF-Infrastructure AB har gjort. Urban Eriksson är fil. dr i astronomididaktik och undervisar i fysik och astronomi vid Högskolan i Kristianstad.

Läs mer

Drabbades vittnesmål

”Jag hade själv aldrig kunnat föreställa mig att ljudet från vindkraftverken skulle kunna vara så störande.”

”Tänk att inte kunna gå på en härlig och tyst skogspromenad i sin skog längre.”

”Jag hade svårt att somna och att koppla av, eftersom jag i sovrummet hörde ett pulserande dån hela tiden. Swosch, swosch, swosch.”

Läs mer

Aktuellt

Nationell demonstration mot snurriga vindkraftsbeslut.
En solig februari-lördag samlades vindkraftsdemonstranter i Kungsträdgården i Stockholm för att demonstrera ”mot snurriga vindkraftsbeslut”. Det var representanter för föreningar och enskilda privatpersoner från hela Sverige.

Vidare till aktuellt