5 vindkraftverk i Karsholms skog

förstör livsmiljön för boende i Svenstorp, Röetved, Lönehuset, Flackarp, Ekestad, Kälkestad och Perstorp.

Oljuden från Karsholms vindkraftverk

stör både dag som natt

Naturupplevelser? Tysta miljöer? Bo i närheten? Besöksnäringen? Turism?

Hjälp oss

att kämpa för att få en acceptabel boendemiljö – utan störande ljud, ljus och skuggor från Karsholm Vindkraftsindustri

Aktuellt

Nu har Föreningen Mot Karsholms Störande Vindkraft skickat in nya handlingar till Mark- och Miljödomstolen. Vi driver just nu två mål:
Mål nr M5377-18 som handlar om huruvida amplitudmodulerat buller är en oacceptabel störning eller ej (i klartext menas om ljud av typ swosch, swosch, swosch är mer störande än ett jämt susande). Där har vi både kommunen och länsstyrelsen med oss.

Mål nr 2867-18 är den om ändrade bullervillkor, som vi drivit flera varv i olika instanser redan. Föreningen anser att det föreligger en ”störning av betydelse som inte förutsågs när tillstånd för verksamheten gavs” (citat från Miljöbalken).
Vidare till aktuellt

Miljökonsekvens
Innan vindkraftverken i Karsholms skog byggdes gjordes en miljökonsekvensbeskrivning, en MKB. Denna MKB var underlag för politikernas beslut att tillåta vindkraftsbygget. I MKB står bl.a att ”förutsättningarna på etableringsplatsen talar för att ljudavgivelsen inte kommer att bli någon störande faktor.” Idag vet vi att detta påstående var ett av många grova felaktigheter som redovisades.
Vidare till miljökonsekvensbeskrivning, vindkraftverken på Karsholm

Bullermätning
På uppdrag av Föreningen mot Karsholms störande vindkraft har Urban Eriksson granskat den rapport över bullermätning som ÅF-Infrastructure AB har gjort. Urban Eriksson är fil. dr i astronomididaktik och undervisar i fysik och astronomi vid Högskolan i Kristianstad.
Vidare till bullmättning av vindkraftverken på Karsholm

Drabbades vittnesmål
”Jag hade själv aldrig kunnat föreställa mig att ljudet från vindkraftverken skulle kunna vara så störande.” ”Tänk att inte kunna gå på en härlig och tyst skogspromenad i sin skog längre.” ”Jag hade svårt att somna och att koppla av, eftersom jag i sovrummet hörde ett pulserande dån hela tiden. Swosch, swosch, swosch.”
Vidare till hur vindkraftsindustrin på Karsholm stör de kringboendes livsmiljö