Till alla boende kring Karsholms vindkraftspark
Välkomna till Ekestad Folkets Hus torsdagen den 10 april, kl 19.00

Då bildar vi en förening, för att tillsammans kämpa för att få en vindkraft som är möjlig att leva med. Tillsammans blir vi en stark röst!

Skriv ut bifogade kallelse och dela ut till alla som kan tänkas vara berörda.

Varmt välkomna hälsar Thomas och Peter Bark, Urban Eriksson och Helén Lilja

PS: många av Er har redan fått inbjudan från Helén Lilja då Ni finns på Vindlistan och detta utskick går via Byalagslistan.