Naturvårdsverket vill att fler bullermätningar skall göras

Läst i Kristianstadsbladet 20150603

20150603_Kristianstadsbladet